اعتماد: از ابتداي دي ماه طرح آمارگيري از کاربران اينترنت به منظور محاسبه ضريب نفوذ اينترنت در سطح استان هاي کشور به اجرا درآمد.

اين طرح که تا آخر دي ادامه خواهد داشت، توسط مرکز آمار ايران و به سفارش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجرا درمي آيد.

به گفته مسوولان اين طرح، از آنجايي که ميزان ضريب نفوذ اينترنت در ايران هيچ گاه به طور دقيق مشخص نبوده، انجام اين نمونه گيري در نشان دادن شمار دقيق تعداد کاربران اينترنت ايراني موثر واقع خواهد شد. شمارش تعداد کاربران اينترنتي که براي اولين بار در کشور صورت مي گيرد، به شيوه سنتي و به صورت نمونه گيري در سراسر کشور به اجرا درمي آيد.

همچنين استفاده از شيوه شبکه يي براي به دست آوردن تعداد کاربران اينترنت نيز به طور موازي در کنار روش نمونه گيري صورت مي گيرد.

آمارگيري به روش سنتي

طرح آمارگيري از کاربران اينترنت در سراسر کشور توسط 320 آمارگير به اجرا درمي آيد و کاربران اينترنت با استفاده از روش هاي آماري محاسبه مي شوند.

گفته مي شود در اين طرح حدود صد هزار خانوار در کشور به صورت نمونه مورد پرسش قرار مي گيرند تا تعداد دقيق استفاده کنندگان اينترنت در داخل کشور به همراه شاخص هايي مانند سواد، شغل و سن کاربران محاسبه شود.

هادي ملکي پرست مديرکل دفتر تحقيق و توسعه و مجري پروژه توسعه و مديريت اينترنت شرکت آي تي از طرح نمونه گيري کاربران اينترنتي به عنوان يک طرح ملي ياد مي کند و تعيين ضريب نفوذ کاربران اينترنتي در کشور را اولين اقدام عملي در تعيين شاخص هاي فناوري اطلاعات کشور مي داند.

ملکي پرست در توضيح دقيق اين نمونه گيري مي گويد؛ «ارائه آماري تحت عنوان اينکه چه تعداد کاربر اينترنتي در کشور وجود دارد، يکي از مشکلاتي است که پيوسته با آن روبه رو بوده ايم. هميشه هر حوزه براي خود آماري را اعلام مي کند که بعدها در برنامه ريزي ها، فعالان اين حوزه را دچار سردرگمي و مشکل مي کند. حال با توجه به اين مسائل برنامه يي لازم است تا تعداد دقيق کاربران اينترنت مشخص شود. از اين رو شرکت ما به عنوان متولي طرح، با همکاري مرکز آمار کشور قصد نمونه گيري از کاربران اينترنتي را دارد.

در اين طرح که از سوم دي ماه سال جاري آغاز شده است، ماموران آمارگيري مرکز آمار با مراجعه حضوري به منازل افراد و عنوان کردن سوالات خاص، دست به جمع آوري اطلاعاتي مي زنند که در نهايت اين جمع بندي ما را به عددي مي رساند که ضريب نفوذ واقعي اينترنت در ايران را نشان مي دهد.»

وي در ادامه تصريح مي کند؛ «در اين روش به منازل تک تک افراد نمي رويم و از همه آنها سوال هاي مدنظر را نمي پرسيم، بلکه مطابق با استانداردهاي آمارگيري نمونه هايي از سطح کشور گرفته مي شود که در مرحله بعد اين نمونه را به کل کشور تعميم مي دهيم در واقع در هر شهر تعدادي از افراد را مورد پرسش قرار مي دهيم و در مرحله بعد با پردازش روي آن اعداد، آمار به دست آمده را به کل کشور تعميم مي دهيم.»

ما غلامرضا ايزدي مديرکل دفتر آمارهاي زيربنايي و ساختمان مرکز آمار ايران، در خصوص اين طرح و هزينه آن اظهار مي دارد؛ « در اين طرح که به سفارش شرکت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و اختصاص 250 ميليون تومان اعتبار از سوي اين شرکت به مرکز آمار ايران انجام مي شود با مراجعه ماموران آمارگيري به خانوارهاي تعيين شده پرسشنامه طرح به دو شيوه مصاحبه حضوري و خوداظهاري تکميل مي شود.»

وي در ادامه با بيان اينکه 100 هزار خانوار نمونه براي مراجعه آمارگيران تعيين شده است، مي افزايد؛ «به طور کل در سراسر کشور حدود 600 نفر درگير پروژه خواهند شد که از اين تعداد 300 نفر آمارگير هستند و 121 نفر هم کار بازبيني و بررسي فعاليت آمارگيران را برعهده دارند.»

به گفته ايزدي نتايج نهايي اين طرح براساس برنامه، مردادماه سال 88 اعلام خواهد شد. اما يکي از اشکالاتي که برخي کارشناسان به اين طرح گرفته اند، اين است که در اين نمونه گيري مشخص نشده چه کسي را مي توان کاربر اينترنت ناميد. در واقع به طور شفاف مفهوم کاربر اينترنت بيان نشده است.

اکبر جلالي پژوهشگر در حوزه آي تي و استاد دانشگاه در اين خصوص مي گويد؛ «براي مشخص شدن ضريب نفوذ اينترنت در هر کشور بايد تعريف دقيقي از يک کاربر اينترنت داده شود همچنين بايد تقسيم بندي از کاربران به عنوان کاربران مبتدي تا حرفه يي نيز صورت بپذيرد.»

وي در ادامه در خصوص طرح جديد شرکت فناوري اطلاعات نيز مي گويد؛ «اغلب آمارها در خصوص ضريب نفوذ اينترنت در دنيا از طريق اقدامات ميداني صورت مي گيرد به اين معني که تعداد قابل توجهي از افراد از قشرهاي مختلف، درآمدهاي متفاوت و... معمولاً به طور مستقيم مورد پرسش قرار مي گيرند تا با جمع آوري اطلاعات بتوان ضريب نفوذ اينترنت را با احتمال دقيق تري به دست آورد. به عنوان مثال در کره جنوبي نمونه هاي مورد نظر در بسته هاي 30هزارتايي در سطح يک استان قرار دارند که در اين تقسيم بندي مشخص مي شود بايد از چه کساني سوال شود مانند دانشجويان، محققان، دانش آموزان و... بنابراين آمارگيري به اين شکل نيست که در خانه يي را زده و فردي را بدون در نظر گرفتن معياري خاص مورد پرسش قرار دهند.

اما ملکي پرست درخصوص تعريف از يک کاربر اينترنتي مي گويد؛ «درخصوص تعريف کاربر اينترنتي استانداردهاي بين المللي وجود دارد که ما با استعلام رسمي و پاسخ هايي که دريافت کرده ايم کاربر اينترنت کسي است که در يک سال گذشته به عنوان مثال از ابتداي سال 87 به هر نحو و روشي و با هر مدتي (مانند دايل آپ، موبايل، استفاده از کامپيوترهاي محل کار، دانشگاه و...) به اينترنت وصل و از خدمات آن استفاده کرده باشد که ما نيز در نمونه گيري خود چنين افرادي را مورد سوال قرار مي دهيم.»

اما ايزدي مديرکل دفتر آمارهاي زيربنايي مرکز آمار ايران در خصوص روند نمونه گيري از کاربران اينترنت مي گويد؛ «ابتدا خود ماموران آمارگيري با مراجعه به خانوار تا ستون 9 اين پرسشنامه که شامل نام و نام خانوادگي اعضاي خانوار، جنس، سن، وضع سواد، مدرک تحصيلي و وضعيت شغلي است را تکميل مي کنند و سپس پرسشنامه را براي تکميل قسمت هاي بعدي در اختيار خانوار قرار مي دهند و بنا به توافق دو طرف زماني براي بازپس گيري فرم تکميل شده مقرر مي شود.»

وي درباره علت انتخاب آمارگيري کاربران اينترنت به شيوه سنتي و مراجعه حضوري نيز مي گويد؛ «اساساً در شيوه جمع آوري اطلاعات کاربران اينترنت دو روش وجود دارد که يکي ميزان دريافت خدمات اينترنتي از طريق ارائه دهندگان اينترنت است که اين روش برآورد دقيقي از ميزان ضريب نفوذ ارائه نمي دهد و روش دوم هم روش جمع آوري اطلاعات از طريق کاربرها است که به همين شيوه مراجعه حضوري انجام مي شود.

البته در طرح آمارگيري مي توان از شيوه هاي نوين مثل ارائه فرم هاي الکترونيکي (eform) هم استفاده کرد اما اين روش به عنوان روش تکميلي استفاده مي شود چرا که ما در اين طرح علاوه بر آمار کاربران در پي کشف آماري از افرادي که از اينترنت استفاده نمي کنند، هم هستيم. مساله ديگري که مانع از به کارگيري روش eform است، نبود فرهنگ فراگير اينترنت در جامعه ماست. چنان که بسياري از کاربران اينترنت فعلي هم حتي با اصطلاحات اينترنتي که ما در فرم ارائه داده ايم، آشنايي ندارند و لازم است آمارگير توضيحاتي به اين افراد ارائه دهد.

چرا کاربران شمارش مي شوند

به گفته ملکي پرست «مهم ترين هدف اين طرح علاوه بر مشخص کردن ميزان ضريب نفوذ اينترنت در کشور، برآورد نسبتاً واقعي از تعداد کاربران اينترنت به منظور برنامه ريزي در طرح هاي آتي توسعه و مديريت اينترنت کشور است.»

ملکي پرست با بيان مطلب فوق در ادامه مي افزايد؛ «يکي از خروجي هاي اين نمونه گيري در آمارهاي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد. در رتبه بندي هاي بين المللي آمارهايي از هر کشور براساس مراکز مخابراتي، فرصت هاي ديجيتالي و توسعه آي تي در آن کشور ارائه مي شود که اين آمار در نشان دادن مقام واقعي آن کشور موثر خواهد بود.

در واقع اين نمونه گيري اگر با دقت انجام و ضريب نفوذ واقعي اينترنت در کشور مشخص شود، مي تواند در جذب منابع خارجي و مشخص شدن جايگاه واقعي ايران در رتبه بندي جهاني موثر باشد و ايران را به عنوان کشوري برجسته و مکاني براي فعاليت افراد به جهان بشناساند.»

ملکي پرست در ادامه مي افزايد؛ «همچنين اگر براساس اين نمونه گيري معين شد ضريب نفوذ ايران پايين تر از حد استاندارد جهاني مخابرات (ITU) است، با برنامه ريزي هاي در نظر گرفته شده آن را افزايش مي دهيم. همچنين ما از طريق اين آمارگيري به دنبال اين نيستيم که با آمارهاي غيرواقعي کشور را بزرگ جلوه دهيم چراکه متولي اصلي اين کار مرکز آمار ايران است که امکان هيچ خطايي در کار آن نمي رود. ما بايد آمار درستي ارائه دهيم چرا که آمار استخراج شده از اين طرح مورد استفاده شرکت هاي متولي فناوري اطلاعات اعم از خصوصي و دولتي در سطح کشور قرار خواهد گرفت.

اما در مقابل اين اظهارات جلالي، پژوهشگر حوزه آي تي اين نمونه گيري را بدون کاربرد و فاقد اعتبار عنوان و اظهار مي کند؛ «از آنجايي که اکثر کاربران کشور از طريق روش دايل آپ به اينترنت وصل مي شوند بنابراين نمي توان به اين آمار اتکا کرد چرا که در حال حاضر اتصال به اينترنت از طريق دايل آپ در اکثر کشورهاي دنيا منسوخ شده است و آنها رو به خدمات پيشرفته و پرسرعتي مثل ADSL، WIMAX و... آورده اند.

همچنين اين آمارگيري از امکان مقايسه ايران با ساير کشورها جلوگيري مي کند چرا که اگر در کره جنوبي 97درصد کاربران از طريق ADSL به اينترنت وصل باشند، در ايران اين رقم به کمتر از 50درصد مي رسد.»

وي در ادامه مي گويد؛ «حتي در داخل کشور هم ما از نظر دسترسي و سرعت اينترنت قابل قياس با يکديگر نيستيم. در حال حاضر من در دانشگاه با وجود کابل هاي قوي و دسترسي به امکانات لازم، با سختي به اينترنت وصل مي شوم. حال وضعيت يک کاربر در يک شهر دورافتاده را در نظر بگيريم که با کمترين امکانات خواهان اين است که از خدمات شبکه اينترنت استفاده کند.»

به اعتقاد جلالي، از آنجا که نحوه دسترسي افراد جامعه به اينترنت يکسان نيست و از آن جهت که کشور ما هنوز با روش هاي قديمي همچون دايل آپ به اينترنت اتصال پيدا مي کند، بنابراين اين نمونه گيري فاقد اعتبار است و نمي تواند جوابگوي نيازهاي در نظر گرفته شده از طرف مسوولان اين پروژه باشد.

آيا شمارش کاربران اينترنت به روش سنتي مي تواند يک روش موفق به حساب آيد؛ سوالي است که در پايان اين پروژه مي توان به آن پاسخ داد. اما مساله اصلي آن است که وقتي در تمامي کشورها به نوعي روش دسترسي به اينترنت از نوع دايل آپي منسوخ شده است و در کشور ما اکثر کاربران از همين طريق به اينترنت اتصال پيدا مي کنند بنابراين چندان دور از ذهن نيست که کاربران اينترنتي کشور را نيز از طريق روش سنتي مورد شمارش قرار دهند.  

تاريخ : | | نویسنده : medgroup |
رپورتاژ
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
آپسان موتورز پارس

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول | زندگی چت |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.