احزاب حق دخالت در امور كشور را ندارند

 

رئيس جمهور در جمع مديران استان كرمان:

احزاب حق دخالت در امور كشور را ندارند


هيچ كس نبايد از امتياز ويژه‌اي برخوردار باشد وقتي رهبري عزيز مي‌گويند من يك نفر مثل بقيه مردم هستم هيچ گروه و دسته‌اي نبايد براي خود امتيازات و احترام ويژه‌اي قائل شود.

رئيس‌جمهور گفت: گروه‌ها ،دستجات و احزاب محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند.
محمود احمدي‌نژاد صبح امروز در جمع مديران استاني استان كرمان ضمن تشكر از خدمات مديران در اين استان در بيان اهميت خدمتگذاري در جمهوري اسلامي اظهار داشت: باور من اين است كه بالاترين مجاهدت خدمت به مردم است.
وي افزود:بايد ببينيم به چه كساني مي‌خواهيم خدمت كنيم و چه زماني قرار اين خدمت انجام گيرد و چه آثاري دارد. به خصوص شما كه مستقيما به مردمي خدمت مي‌كنيد كه بهترين مردم ايران هستند و مردم استان كرمان از جهات مختلف بهترين هستند و مردمي صبور، پركار، كم توقع، مومن و انقلابي و چه ارزشي بالاتراز خدمت به اين مردم است.
احمدي نژاد خطاب به مديران ادامه داد: شما در استاني خدمت مي‌كنيد كه خط اصلي استحكام فرهنگي ملت ايران در شرق كشور و خط دفاع از هويت ايراني در شرق محور اصلي انتشار فرهنگ ايران اسلامي در اين منطقه است و آباداني و استحكام پيشرفت بالندگي كرمان به معناي بالندگي و استحكام شرق كشور است.
وي ادامه داد: شما به مردمي خدمت مي‌كنيد كه دستشان به هيچ جايي نمي‌رسد و در شرايطي خدمت مي‌كنيد كه جمهوري اسلامي بايد پرچمدار همه مناسبات آينده جهان باشد.
رئيس‌جمهور با بيان اينكه شما بهتر از من مي‌دانيد كه امروز در دنيا جز جمهوري اسلامي و ملت ايران نقطه اميد و اتكايي براي ملت‌ها نيست اظهارداشت: به خوبي به ياد دارم پنج سال قبل كه به سازمان ملل رفتم و فرياد اعتراض ملت ايران عليه نظام حاكم بر جهان را سرداديم تقريبا هيچ كس علني همراهي نكرد گرچه در جلسات خصوصي بسياري مي‌گفتند نظرات شما را قبول داريم ولي در سال گذشته كه سفر داشتيم نقطه محوري كلام همه سخنران‌ها اعتراض به وضع موجود جهان بودو امروز وقتي پاي صحبت‌ها مي‌نشينيم اولا همه احساس نارضايتي از وضع موجود دارند و احساس نااميدي از اين دارند كه كشورهاي مدعي جهان ديگر نمي‌توان جهان را اصلاح كنند و مي‌گويند نقطه اميد ما ملت ايران است و اميدداريم ايران بتواند اصلاحي به وجود بياورد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه خدمت در جمهوري اسلامي بالاترين افتخار است تصريح كرد: بايد قدر لحظات خود را بدانيم و قطعا با ارزش‌ترين مسال‌هاي كه براي يك نفر مي‌ماند خدمتي است كه به مردم ايران انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي الهي ملت انجام مي‌دهد.
رئيس‌جمهور ضمن توصيه به همدلي در ميان مديران استان ادامه داد: همدلي سقف معيني ندارد اگر مي‌خواهيد استانتان پيشرفت كند همه بايد دست به دست هم دهيد و به خصوص عناصر موثر و مديران استان اگر با هم همدل نباشند حتي 24 ساعت هم بدوند استان پيشرفت نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه شما يك ماموريت بيشتر نداريد و آن ساختن استان است و فقط تقسيم كار شده است گفت: شيطان از همدلي وحشت دارد و از سرمايه‌گذاري سنگيني براي برهم زدن همدلي انجام مي‌دهد و خبري نيست جزاينكه فرصتي به ما دادند براي خدمت كه اين خدمت با همدلي بهتر انجام مي‌شود.
رئيس قوه مجريه با بيان اينكه بايد قدر مردم و احترام و كرامت آنها را بشناسيم،گفت: اينكه مي‌گوييم خدمتگزار مردميم نبايد فقط در لفظ باشد بايد در عمل باشد ما نوكر مردم هستيم و مردم به ما حقوق مي‌دهند و ما را اجير كردند كه برايشان كار انجام دهيم.
احمدي نژاد با بيان اينكه تك تك مردم براي ما مهم هستند تصريح كرد: خدمتگزار خوب و شايسته كسي است كه اولا خود را حقيقتا نوكر مردم بداند و ثانيا قلبش مالامال از عشق به مردم باشد و اگر عاشق مردم شديم وقتي نابساماني‌ها را مي‌بينيم نمي‌توانيم آرامش داشته باشيم و عشق مردم تجلي عشق به خداست و دروغ مي‌گويد كسي بگويد من عاشق خدا هستم ولي در دلش عشق به مردم نيست.
رئيس‌جمهور با تاكيد بر لزوم توجه به كارهاي تك تك مردم،خطاب به مديران استان كرمان گفت:شما مديران مسائل كلان را بررسي مي‌كنيد كه در جاي خود مناسب است اما اين به آن معنا نيست كه از پرداختن به امور تك تك مردم غافل شويد.
رئيس‌جمهور تصريح كرد: اين انديشه كه عده‌اي مي‌خواستند به خورد ما بدهند كه در مسير توسعه عده‌اي از بين مي‌روند انساني نيست و متعلق به ما نيست بسياري از مسائل مردم را مي‌توان با همين امكانات فعلي درست كرد و بسياري از خواسته مردم در نتيجه اختلاف دستگاه‌هاست.
وي ادامه داد: من نمي‌گويم هرروز هر كدام شما مشكل يك نفر را حل كنيد ولي هر هفته هركدام شما مي‌توانيد مشكل يك نفر را حل كنيد خيلي وقتي‌ها از كنار ريخت و پاش‌ها مي‌توان خيلي هارا احيا كرد و مشكلاتشان را حل كرد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه مسير و نگاه دولت نهم و دهم متفاوت است تصريح كرد: ما براين باوريم كه يك ملتي و يك خانواده بزرگ هستيم كه ماموريت تاريخي برعهده داريم و در اين مسير هيچ كس نبايد از امتياز ويژه‌اي برخوردار باشد وقتي رهبري عزيز مي‌گويند من يك نفر مثل بقيه مردم هستم هيچ گروه و دسته‌اي نبايد براي خود امتيازات و احترام ويژه‌اي قائل شود.
وي خاطرنشان كرد: مبادا فرصت خدمتگزاري و تصميم گيري و اختيار اعمال نظر را تحت تاثير برخي جريانات و گروه‌ها قرار دهيم چرا كه در آن صورت هم بايد در اين دنيا و هم در آن دنيا جواب دهيم.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه يك مظلوميت در استان شما وجود دارد كه بايد برطرف شود تصريح كرد: اين مظلوميت فرياد بلند حضور مردم كرمان در خيابان‌هاست مبادا كسي فرصت را ولو به اندازه جز در راستاي برخي مناسبات قرار دهد بايد در خدمت آحاد مردم باشيم و تجربه نشان داده است كسانيكه بگونه ديگر بهره مي‌برند آدم‌هاي وفاداري نيستند.
رئيس‌جمهور ادامه داد: گروه‌ها و دستجات محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند.
وي تاكيد كرد: اگر كسي دلش همراه نباشد خدماتش هم مفيد نخواهد بود.
رئيس‌جمهور خطاب به مديران ادامه داد: همكارانتان را از عناصر مومن، پاك و خدمتگذار به مردم و محو شده در ايمان انتخاب كنيد و بزرگ‌ترين خدمت امروز ايستادگي بر اصول انقلاب است.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه ماموريت ما تنها خدمت به نوع مردم و انجام وظيفه است و به خارج از سيستم خود پاسخگو نيستيم،اظهار داشت: اگر كسي بخواهد از بيرون فشار بياورد ما به آنها پاسخگو نيستيم و هر كاري مي‌خواهد بكند انجام دهد ما دويست هزار شهيد داديم كه اين گونه نباشد.
وي با بيان اينكه اگر زد و بند مي‌كنيم ظاهرش اين است كه به خاطر مسائل كشور زدوبند كرده‌ايم ولي دو پله پايين‌تر كه مي‌رود به رشوه تبديل خواهد شد، ادامه داد: ‌اگر در رده‌هاي بالا اتفاقات ناجور بيفتد به پايين كه برسد درخت از جا در مي‌آيد بايد كار را براي خدا مردم و انقلاب انجام دهيم و انقلاب كرديم كه باند بازي و فاميل بازي از بين برود.
رئيس جمهور تصريح كرد: انتظار ما اين است كه استان كرمان الگو و پيشگام همه استان‌ها باشد و شما ظرفيت، توان و فرصت را داريد. اين شتابي كه گرفته‌ايد كيفتش را بهتر كنيد دلتان را به مردم بدهيد دولت هم پشتيبان شماست.
رئيس جمهور در پايان گفت: به خدا حاضرم دم دفتر شما بيايم شما به مردم خدمت كنيد اميدوارم هر روز خبرهاي شيريني از مردم استان بشنويم اين همدلي را حفظ كنيد و تا فتح قله‌هاي بلندتر حركت كنيم...../تحلیل:ایلناتاريخ : | | نویسنده : medgroup |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.